SERVICIUL SOCIAL ACREDITAT

Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” – Slobozia
Strada: Eternităţii, Nr. 1, Localitatea: Slobozia, Judeţul/Sectorul: Ialomiţa, Cod poştal: 920024, sfevmateislobozia@gmail.com

Preot MARIUS MICȘĂ NICOLAE – 0727.431.978

Preot CHIRIȚĂ VALENTIN – 0765.443.520

Preot CHIRU CRISTIAN ȘTEFĂNIȚĂ – 0723.907.740

SERVICIUL DE ASISTENŢĂ COMUNITARĂ „SFÂNTUL EVANGHELIST MATEI”

cod serviciu 8899CZ-PN-V

PROGRAM

Luni – Vineri – 08 – 12

Regulament de organizare și funcționare – serviciul social –

apasă pentru a citi

Serviciul de asistenţă comunitară „Sfântul Evanghelist Matei” al Parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” își desfășoară activitatea în clădirea anexă a Bisericii „Sfântul Evanghelist Matei” Slobozia, clădire ce se este proprietatea Parohiei „Sfântul Evanghelist Matei” din strada Eternităţii, nr. 2, Slobozia, judeţul Ialomiţa. Suprafaţa totală aferentă clădirii/spaţiului ( în m2) 105,20 m², din care Serviciul de asistenţă comunitară „Sfântul Evanghelist Matei” are în drept de folosinţă suprafaţa de 80,00 m².

În ultimii 8 ani la Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” Slobozia cu hramul „Sfântul Evanghelist Matei”, situată în municipiul Slobozia, jud. Ialomița, s-au desfășurat ample lucrări de reparații exterioare şi interioare și a fost realizată pictura bisericii. Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” are un număr de 2.736 familii, fiind încadrată în categoria I, conform Şematismului întocmit de Sectorul Administrativ al Episcopiei Sloboziei și Călărașilor.

Comunitatea parohială cuprinde un număr ridicat de familii sărace, aflate în această situație din cauza lipsei locurilor de muncă sau a veniturilor mici, mulți dintre ei fiind beneficiari ai Legii 416/2001 privind venitul minim garantat. În ceea ce privește, activitatea social-filantropică desfășurată, menționăm următoarele: În fiecare an, cu ocazia Sărbătorilor Pascale, a Sărbătorilor de iarnă și a hramului, Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” organizează cu sprijinul și im-plicarea membrilor Consiliului și Comitetului Parohial, precum și a agenților economici locali, colecte de alimente neperisabile, dulciuri, îmbrăcăminte, jucării și fructe pe care le oferă unui număr de 386 persoane aflate în dificul-tate, pe care le asistă.

Copiii, însoțiți de părinți, participă la Sfintele slujbe, se spovedesc și se împărtășesc. Lunar, preotul paroh alături de cei 2 preoţi coslujitori, însoțiţi de membrii ai Consiliului Parohial, efectuează vizite parohiale și oferă pachete cu alimente neperisabile, persoanelor aflate în dificultate care nu se pot deplasa.

Astfel, în perioada 2015 – 2017, conform rapoartelor anuale de activitate, Parohia „Sfântul Evanghelist Matei” a oferit sprijin material în valoare totală de 17.555 lei din donații ale credincioșilor unui număr de 50 familii, 98 copii, 106 persoane aflate în dificultate, 126 de persoane vârstnice și 6 elevi şi studenţi. Parohia are o bună colaborare cu Școala Gimnazială nr. 3 Slobozia și Grădinița cu Program Prelungit „Junior”.

Astfel, în fiecare an, preotul paroh oficiază Slujba de TeDe-um la început de an școlar sau cu ocazia diferitelor Sărbători religioase („Înălțarea Domnului”, când copiii pregătesc poezii și cântece patriotice), organizează pelerinaje și participă cu credincioșii la procesiunile organizate de Episcopia Sloboziei și Călărașilor.

Serviciul de asistenţă comunitară „Sfântul Evanghelist Matei” – va continua sprijinirea persoanelor adulte aflate în dificultate din Slobozia prin serviciile sociale oferite conform standardului de calitate şi în parteneriat cu instituţii sau organizaţii cu atribuţii în domeniul social.

Scopul serviciului social

Scopul serviciului de asistenţă comunitară „Sfântul Evanghelist Matei (cod serviciu social 8899CZ-PN-V, conform HG NR. 867/2015 şi ordinului nr. 2126/2014 emis de Ministerul Muncii si Justiţiei Sociale) este de a îmbunătăţi calitatea vieţii beneficiarilor, de a responsabiliza şi implica comunitatea, precum şi principalii factori interesaţi, la dezvoltarea comunitară, la prevenirea, diminuarea sau înlăturarea consecinţelor unor evenimente care prezintă riscuri sociale asupra condiţiilor de viaţă ale familiilor beneficiare, dar şi prevenirea şi depăşirea situaţiilor de dificultate din cadrul comunităţii.

Serviciul social de adresează exclusiv categoriilor de beneficiari ale căror nevoi pot fi soluţionate prin următoarele activităţi:

  • consiliere psihosocială;
  • informare despre drepturi şi obligaţii;
  • consiliere şi suport juridic;
  • suport emoţional;
  • oferirea de ajutoare materiale;
  • socializare.

Serviciile sociale se acordă familiilor vulnerabile în risc de dezintegrare sau monoparentale şi familiilor în risc de sărăcie şi excluziune socială, cu venituri reduse, din comunitate (municipiul Slobozia).